Eu Projekt

Home » Eu Projekt

Efekti EU projekta KK.03.2.1.19.1290 na naše poslovanje

2020-05-08T10:13:10+00:00

Nedavno smo završili sve projektne aktivnosti u sklopu  KK.03.2.1.19.1290 EU projekta zvanog "Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o.". Specifični cilj (svrha) projekta je primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije, kroz uvođenje softvera za servisno upravljanje, upravljanje imovinom i projektima, ojačati tržišnu poziciju, povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja Pointer d.o.o. Optimizacija poslovnih procesa rezultirala je [...]

Efekti EU projekta KK.03.2.1.19.1290 na naše poslovanje2020-05-08T10:13:10+00:00

EU Projekt: Završetak projekta

2020-05-08T18:55:29+00:00

Završene su sve projektne aktivnosti u sklopu projekta KK.03.2.1.19.1290 pod nazivom "Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o.". __ Objava je u skladu i sa svrhom projektne aktivnosti br. 5 "Promidžba i vidljivost". Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost POINTER d.o.o. __ Više informacija: EU Projekt: KK.03.2.1.19.1290 – Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o. [...]

EU Projekt: Završetak projekta2020-05-08T18:55:29+00:00

EU Projekt: Nabava, implementacija i integracija softvera

2020-05-08T18:57:50+00:00

U sklopu projekta KK.03.2.1.19.1290 pod nazivom "Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o.", nabavljen je potreban softver za integraciju i implementaciju projekta. __ Objava je u skladu i sa svrhom projektne aktivnosti br. 5 "Promidžba i vidljivost". Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost POINTER d.o.o. __ Više informacija: EU Projekt: KK.03.2.1.19.1290 – Poboljšanje učinkovitosti servisne [...]

EU Projekt: Nabava, implementacija i integracija softvera2020-05-08T18:57:50+00:00

EU Projekt: Nabava hardvera

2020-05-08T18:44:57+00:00

U sklopu projekta KK.03.2.1.19.1290 pod nazivom "Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o." nabavljena je potrebna oprema za realizaciju i implementaciju projekta. __ Objava je u skladu i sa svrhom projektne aktivnosti br. 5 "Promidžba i vidljivost". Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost POINTER d.o.o. __ Više informacija: EU Projekt: KK.03.2.1.19.1290 – Poboljšanje učinkovitosti servisne [...]

EU Projekt: Nabava hardvera2020-05-08T18:44:57+00:00

EU Projekt: Započeta provedba

2020-05-08T19:00:40+00:00

Dana 26. studenog 2019. godine, započela je provedba projekta KK.03.2.1.19.1290 pod nazivom "Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o.". Projekt primarno uključuje Nabavu hardvera i Nabavu, implementaciju i integraciju softvera za servisno upravljanje, upravljanje imovinom i projektima. __ Objava je u skladu i sa svrhom projektne aktivnosti br. 5 "Promidžba i vidljivost". Sadržaj ove objave [...]

EU Projekt: Započeta provedba2020-05-08T19:00:40+00:00
Go to Top