Dana 26. studenog 2019. godine, započela je provedba projekta KK.03.2.1.19.1290 pod nazivom “Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o.”.

Projekt primarno uključuje Nabavu hardvera i Nabavu, implementaciju i integraciju softvera za servisno upravljanje, upravljanje imovinom i projektima.

__

Objava je u skladu i sa svrhom projektne aktivnosti br. 5 “Promidžba i vidljivost”.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost POINTER d.o.o.

__

Više informacija:
EU Projekt: KK.03.2.1.19.1290 – Poboljšanje učinkovitosti servisne službe POINTER d.o.o.