Diebold Nixdorf P1200 POS printer

POS pisači

POS LCD zasloni

POS zasloni za blagajnike i kupce

POS tipkovnice

POS kasete za novac

POS ladice za novac

POS ručni optički čitači

POS stolni optički čitači

POS ugradbeni optički čitači

Uređaji za provjeru cijene