Voditelj obrade podataka

POINTER d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka.

Zaštita podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koje POINTER d.o.o. prikuplja i obrađuje, i to izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

POINTER d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke prema sljedećem:

  • kod izravnog upita osobe za informacijama o proizvodima i uslugama
  • kod izravne kupnje proizvoda ili usluge
  • ukoliko su drugi poslovni partneri POINTER-u proslijedili osobne podatke na dopušten način

Vrste podataka

POINTER d.o.o. prikuplja sljedeće vrste podataka:

  • Informacije o osobi: ime, prezime, naslov, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte, naziv društva, porezni broj
  • Informacije o kupcu: ponude, ugovori, podaci o kupnji proizvoda i usluga, model i konfiguraciju proizvoda, datum kupnje, datum narudžbe, datum isporuke, popis cijena, informacije o jamstvu, zahtjeve kupca, informacije o konzultacijama, reklamacije, informacije o trenutnim ili prošlim značajkama proizvoda i usluga, informacije o postavkama proizvoda

Korištenje osobnih podataka

POINTER d.o.o. prikuplja informacije o osobi i kupcu u svrhu korisničke podrške i objave ponude vlastitih proizvoda i usluga.

Obrada podataka temelji se na interesu POINTER d.o.o. za pružanjem informacija o vlastitoj ponudi proizvoda i usluga.

Sigurnost osobnih podataka

POINTER d.o.o. trajno poduzima sve nužne mjere za zaštitu osobnih podataka sukladno važećim propisima i dobrim poslovnim običajima.

Prikupljeni osobni podatci čuvaju se na siguran način i trajno, odnosno do povlačenja privole od strane osobe od kojeg su osobni podatci prikupljeni.

Kontakti za zaštitu podataka

Upite uz upotrebu osobnih podataka možete dojaviti prema sljedećem:

  • elektronskom poštom na adresu dataprotection@pointer.hr
  • pismeno na adresu poduzeća

Informacije