Za sve isporučene proizvode, POINTER isporučuje i izvorno proizvedene rezervne dijelove i potrošni materijal.

Ponuda potrošnog materijala uključuje:

  • Uredski materijal
  • Tinte i toneri
  • Uredski namještaj
  • Promo i usluga tiska
  • Čišćenje i higijena
  • Itd.