• Isporuka opreme, dijelova i podrška za IT opremu različitih proizvođača („
  • Projektne/” Rollout ” usluge
  • Instalacija novih ili uklanjanje postojećih sistema („ deployment
  • Servisna administracija, upravljanje resursima
  • Održavanje na temelju sporazuma o razini usluge (SLA)
  • Usluge se obavljaju:
    • Na licu mjesta („on site”)
    • U servisnom uredu („ bring in)