Anker standardni nosači isporučuju se u prethodno definiranoj konfiguraciji u sastavljenom obliku.

Izbor proizvoda uključuje nosače za EFT POS i VESA 75/100 uređaje.

Kod nosača za EFT POS uređaje se zaštita od zloupotrebe ili oštećenja osigurava prihvatom EFT POS uređaja putem okvira ili klizača s bravicom.

Anker standardni nosači isporučuju se u prethodno definiranoj konfiguraciji u sastavljenom obliku.

Izbor proizvoda uključuje nosače za EFT POS i VESA 75/100 uređaje.

Kod nosača za EFT POS uređaje se zaštita od zloupotrebe ili oštećenja osigurava prihvatom EFT POS uređaja putem okvira ili klizača s bravicom.