POS LCD zaslon D2080 koristi se kao zaslon za kupca, i odlikuje se dizajnom bez okvira i jedno-kabelskim rješenjem koje integrira video, napajanje, USB (USB-C, PLINK2).

POS LCD zaslon D2080 koristi se kao zaslon za kupca, i odlikuje se dizajnom bez okvira i jedno-kabelskim rješenjem koje integrira video, napajanje, USB (USB-C, PLINK2).