POS ladica na novac KA17 je osnovna kompaktna ladica namijenjena ugradnji ispod POS sistema, odnosno unutar blagajničkog stola.

Uložak ladice se može ukloniti i zatvoriti pomoću poklopca koji je dio opreme ladice.

Ladica ima 2 otvora sprijeda za ulaganje dokumenati ili potvrda bez potrebe otvaranja ladice.

POS ladica na novac KA17 je osnovna kompaktna ladica namijenjena ugradnji ispod POS sistema, odnosno unutar blagajničkog stola.

Uložak ladice se može ukloniti i zatvoriti pomoću poklopca koji je dio opreme ladice.

Ladica ima 2 otvora sprijeda za ulaganje dokumenati ili potvrda bez potrebe otvaranja ladice.