Korištenje Internet stranica www.pointer.hr podliježe niže iznesenim uvjetima.

POINTER d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na Internet stranicama www.pointer.hr bile točne i potpune, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici Internet stranica www.pointer.hr osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ovih Internet stranica.

POINTER d.o.o. isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica www.pointer.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju istih.

POINTER d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja Internet stranica www.pointer.hr u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Reprodukcija ili distribucija informacija i dokumenata sadržanih na Internet stranicama www.pointer.hr dopuštena je samo uz prethodno izričito odobrenje POINTER d.o.o.

Dokumenti objavljeni na Internet stranicama www.pointer.hr smiju se kopirati samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su navedena na Internet stranicama.

Internet stranice www.pointer.hr sadržavaju informacije trećih strana i veze (linkove) na druge Internet stranice nad kojima POINTER d.o.o. nema nikakav nadzor. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba gdje je POINTER d.o.o. smatrao da je to obvezan učiniti i gdje god je to bilo provedivo. POINTER d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili potpunosti takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

POINTER d.o.o. poštuje privatnost korisnika Internet stranica www.pointer.hr. POINTER d.o.o. će prikupljati podatke o identitetu korisnika samo kad su ustupljeni dobrovoljno. POINTER d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti podatke o korisnicima niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez odobrenja korisnika.