Naslovnica/Potrošni materijal
Trake za pisače

Proizvodi#

Trake za POS pisače Trake za POS pisače
Trake ("ribbon") za iglične POS pisače u više boja.
Trake za pisače za dokumente Trake za pisače za dokumente
Trake ("ribbon") za multifunkcijske pisače namijenjene ispisu dokumenata, obrazaca ili knjižica.