Naslovnica/Potrošni materijal
Trake za pisače

Trake za POS pisače Trake za pisače za dokumente
Trake za POS pisače Trake za pisače za dokumente
Trake ("ribbon") za iglične POS pisače
u više boja
Trake ("ribbon") za multifunkcijske pisače namijenjene ispisu dokumenata, obrazaca ili knjižica