Sveobuhvatnom ponudom usluga tehničke podrške i održavanja POINTER osigurava korisnicima uspješan rad isporučenih proizvoda.

Putem našeg servisnog ureda nudimo pravovremenu i kvalitetnu podršku za sve korisničke upite.


U cilju potpune zaštite ulaganja, POINTER nudi korisnicima osnovne i prilagođene oblike tehničke podrške i servisnog održavanja tijekom životnog vijeka proizvoda:

 • Tehnička podrška 1./2./3. razine
 • Održavanje i instalacija softvera
 • Servisno održavanje hardverske opreme
 • Rollout usluge
 • Isporuka potrošnog materijala
 • Isporuka proizvoda za njegu opreme
 • Isporuka servisnih dijelova


Prednosti za korisnike su:

 • Visoka kvaliteta usluge
 • Ponuda oblika tehničke podrške i servisnog održavanja prilagođena zahtjevima korisnika
 • Transparentnost u poslovanju osigurana potpunim izvještavanjem o tijeku i sadržaju tehničke podrške


Servisno održavanje hardverske opreme#

Temeljni oblici servisnog održavanja hardverske opreme u našoj ponudi jesu:

 • Servisno održavanje u servisnom uredu POINTER-a ("bring-in")
 • Servisno održavanje na lokaciji korisnika ("on-site")
 • Sveobuhvatno servisno održavanje na lokaciji korisnika ("on-site full service")


Rollout usluge#

POINTER prema zahtjevu korisnika osigurava usluge u rasponu od pripreme i montaže opreme na lokaciji poslovnice do instalacije i konfiguracije sistema i/ili pripadajućih softverskih komponenti.


Isporuka potrošnog materijala#

Za sve proizvode u ponudi POINTER isporučuje potrošni materijal od izvornog proizvođača opreme.