Općim uvjetima poslovanja uređuju se osnove poslovnih odnosa između trgovačkog društva POINTER d.o.o. i kupaca kojima POINTER trajno ili povremeno prodaje proizvode odnosno pruža usluge iz ponude POINTER-a.

Informacije#Za pregled POINTER dokumentacije u PDF formatu nužan je PDF preglednik.